19 Temmuz 2013 Cuma

Cumhuriyet'in İlk Yıllarının İçişleri Bakanı: Şükrü Kaya


Mustafa Solak, "Atatürk'ün Bakanı Şükrü Kaya / Toprak Reformu, Laiklik, Milletleşme" adlı kitabında Şükrü Kayanın uygulamaları üzerinden Cumhuriyet Devriminin yaşadığı dönüşümleri anlatıyor.     Cumhuriyet tarihçisi Mustafa Solak'ın ilk kitabı "Atatürk'ün Bakanı Şükrü Kaya / Toprak Reformu, Laiklik, Milletleşme" 2. baskısını yaptı. Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü'ne (2013) layık görülen kitap Prof. Dr. Sina Akşin'in sunuşuyla KAYNAK YAYINLARI'nca basıldı. Eser, Atatürk'ün en yakınında bulunan bakanlardan Şükrü Kaya üzerine ilk biyografik çalışmadır. Şükrü Kaya, 1927'den 1938'in sonuna kadar'Atatürk'ün İçişleri Bakanı'" sıfatıyla ülkesine hizmet etti. Modern Belediyecilik anlayışını yerleştirdi. Toprak Reformu yasa tasarıları hazırladı. Ekonomik ve siyasal bağımsızlığın gereği olarak Devletçiliği benimsedi. Laikliğin kurumsallaşması için; Ağa, hacı, hafız, efendi, bey, paşa gibi unvanların kaldırılmasına, Bazı kisvelerin giyilmeyeceğine, Ulusal bayramlar ve tatillerin kabulüne dair yasaların çıkarılmasına öncülük etti. 1883 yılında dünyaya gelen Şükrü Kaya, Cumhuriyet Devriminin önemli kadrolarından biridir. Uzun yıllar İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ının sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)'nden sonra, İzmir Müdafaai Hukuk vc Osmaniye Cemiyeti'ne girerek dış ilişkiler bölümünde çalışmıştır. 1919 Şubat'ında tutuklanarak İstanbul Bekirağa Bölüğü'nde hapse- Mustafa Solak ATATÜRK'ÜN BAKANI Kaynak Yayınlan Tel: (0212) 252 21 56 dilmiştir. İstanbul'un İtilaf devletlerince işgalinden sonra İttihatçı olması nedeniyle Malta Adası'na sürülmüştür. Orada bulunduğu sürede de boş durmamış ve İngilizce basılı Şişko adlı eseri tercüme etmiştir. Sonra Anadolu'ya gelerek Milli Mücadele'ye katılmıştır. İzmir Belediye Başkanlığı yapmış ve Lozan Görüşmelerine katılmıştır.'Atatürk'ün Bakam Şükrü Kaya / Uluslaşma, Laiklik, Toprak Reformu" adlı eser, Şükrü Kaya'nın, Cumhuriyet Devrimine bakışını ve devrime katkılarını okuyuculara tanıtmakta. Kitapta Şükrü Kaya'nın Atatürk dönemindeki siyasal yaşamı üzerinde durulduğu kadar, dönemin idcolojik-kültürel yapısı; dünyadaki değişimle beraber Türkiye'nin geçirdiği ekonomik, siyasi, kültürel atmosfer; laikliğin geçirdiği aşamalar; feodal ilişkilerin tasfiyesi ve toprak reformu arasındaki etkileşim ve devrimin yerleşmesi gibi konular da ele alınıyor. Bugüne kadar İsmet inönü, Recep Peker, Celal Bayar, Mahmut Esat Bozkurt gibi önemli Cumhuriyet kadrolarıyla ilgili birçok basılı eser ve tez çalışması hazırlanmış olmasına rağmen, 10 yıldan fazla İçişleri Bakanlığı yapmış, Atatürk'ün en yakınında bulunmuş, entellektüel birikimiyle çok sayıda yasanın hazırlanmasında payı olan, siyasi görüşleriyle Cumhuriyet'e katkıda bulunmuş Şükrü Kaya ile ilgili başka kapsamlı bir çalışma yoktur. Mustafa Solak'ın çalışması bu açıdan da bir ilk. Kitap üç bölüme ayrılmış: 1. bölümde, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında Kaya'nın siyasi çalışmaları üzerinde durulmuş; 2. bölümde, 1923-1938 yıllan arasında Kaya'nın siyasi faaliyetleri ele alınmış; 3. bölümde ise, Kaya'nın devlet ve devrim hakkındaki görüşleri irdelenerek, halk yönetimi ile ilgili eğilimi aktarılmıştır.

-------------------------------------------------------------
Atatürk'ün Bakanı Şükrü Kaya Kitabını %25 İNDİRİMLİ Satın Almak için Tıklayın;