25 Temmuz 2014 Cuma

Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam


Kaynak Yayıncılık, Türkiye'ye değer katmış, yaşam ve düşünceleri ile örnek olmuş kişileri yakından tanıma olanağı sunan "iz Bırakanlar" serisinin 8. Kitabı, bilişim duayeni Aydın Köksal'ın yaşamına yer veriyor.
"Bilim ve Ütopya" Dergisi'nin Ankara Temsilcisi Fevziye Özberk'in, imzasıyla yayımlanan "Aydın Koksal Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam" kitabı on bölümden oluşuyor. Kitapta, yaşamı, eğitim-öğretim yılları dışında Koksal ın bilişim dünyamızdaki öncülüğü, bilişim mesleğini benimsemesi ve Türkçeye kattığı zenginlikler anlatılıyor. Ayrıca Köksal'ın Türkçe, Bilim, Sanat, Politika ve Yaşam üzerine görüşlerine de yer alıyor kitapta.

Aydın Koksal, bilişim uzmanı, elektronik mühendisi, dilbilimci, eğitimci ve yazar. Fransızca, ingilizce, italyanca, Almanca ve ispanyolca biliyor. Yurdunu, ulusunu seven, aydın, çok yönlü, kültürlü bir bilim adamı. Koksal, Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunda yer almış. 1967'de üniversitenin Bilgi işlem Merkezi'ni ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kurmuş.
"Türkçenin bir bilim dili" olması adına çalışan, Türkçeyle eğitimi savunan "bilişim ve "bilgisayarın isim babası olan Koksal, "çevrimiçi", "yazıcı", "bellek", "donanım", "iletişim" gibi 2.500'den fazla sözlüğü dilimize kazandırmış.
"Bilişim Devrimi'nin ayrımına erken vararak, çok ama çok uzun yıllar teknolojik anlamda geride kalmış ülkemizin, Batı ülkeleriyle aramızda oluşan uçurumu kapatabileceğini hep inanmış ve umudunu hiç kaybetmemiş Koksal. Kitapta Koksal, ilkeleri için hayat mücadelesini samimi ve içten bir şekilde anlatıyor.
Koksal, Türkiye'yi bilişim çağına taşımayı gençlik yıllarından beri ilke edinmiş bir bilim adamı. Cumhuriyet'le birlikte, "Aydınlanma Devinimi" ve "Atatürk Devrimleri"ne yaslanarak, ulusal dilimiz Türkçenin, hiçbir kuralsızlık içermeyen saydam-matematiksel görkemli yapısının eşsiz gücüne yaslanarak, yirminci yüzyılın son üçte birinde Türkiye'nin, "Bilişim Toplumu"na dönüşümle birlikte çok büyük bir atılım fırsatı ele geçirebileceğine inanmış. "Bilişim teknik bilimini, Türkiye'nin kalkınması için bir araç olarak kullanacağız!" sözünü hiç dilinden düşürmemiş.
1971'de yedi arkadaşı ile Türkiye Bilişim Derneği'ni ITBD) kuran Koksal, çok sayıda bilgisayar mühendisinin yetişmesine, bilişim sektörünün yoktan var olmasına önemli katkılarda bulunmuş. Şu an hâlâ TBD'nin Onursal Başkanı.
Kitapta Koksal, TBD'nin kuruluşuyla ilgili şunları anlatıyor.
"Kendimi gerçekleştirdiğim mayalanma kurumlarının birincisi Hacettepe 'dir. İkincisi de orada çalışırken 22 Nisan 1971'de yedi meslektaşımla birlikte kurduğum TBD'dir. Bilişimin ulusal gelişmenin kaldıracı olacağına inanıyorduk. Amacımız da orada filizlenen bilişim tohumunu engellemelere karşı bütün Türkiye'de yeşerecek biçimde kullanabilmekti. Dernek. Elektrik Elektronik Mühendisliği dergisinin Ağustos-Eylül 1971 de yayımladığı Bilişim Özel Sayısı ve Bahar 1972 de yayımlamaya başladığı kendi yayın organı Bilişim dergisiyle kuruluşunu ve amaçlarını kısa sürede geniş bir çevreye duyurmayı başardı. TBD'nin üye sayısı bugün 10.000'in üzerindedir. 1971 de yayımladığımız Elektronik Mühendisliği'nin Bilişim Özel Sayısı ndan sonra, Nisan 1972'de editörlüğünü yine kendim üstlenerek çıkarmaya başladığım Bilişim dergisi, TBD 'nin yayın organı olarak 42 yıldır yayımlanıyor. "
Köksal'ın demokratik kitle örgütlerindeki gönüllü çalışmaların önemi ve buna örnek olarak TBD'nin çalışmalarıyla uluslararası alandaki övgülerini de kitapta anlatmış.
Ayrıca TBD Onursal Başkanı Koksal, çalışma yaşamı ve deneyimiyle ilgili olarak kimseye "yol göstermenin" doğru olmadığını ve gençlerin doğru olanı kendilerinin bulacaklarını belirtiyor.
"Genç olsaydım, bugünkü aklımla kendim için şunları yapardım" diyen Köksal'ın bu konudaki görüşleri şöyle:
"En önemli iki değer olarak sağlığı ve zamanı iyi kullanmayı erken öğrenmek, bunun için ölüm ve saygınlığını yitirme dışında hiçbir şeye üzülmemeyi, önlem almayı, okumayı, öğrenmeyi, öğrendiklerini not etmeyi, yaşama geçirmeyi, davranışlarını değiştirebilmeyi erken öğrenmek, ölçüyü kaçırmamayı, hesabını bilmeyi erken öğrenmek, duyarlı, anlayışlı olmayı, çevreyle iletişim kurmayı, eleştiriden özeleştiriden korkmak yerine kazanç sağlamayı erken öğrenmeyi, anadilini, ulusal dilini hiç olmazsa bir yabancı dili ve kadın erkek canlılara, gülümseyerek, sevgiyle yaklaşmayı, sonuçta mutlu olmayı erken öğrenmek."
Köksal'ın dünya ve ülkemizin bugün içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve siyasal durumu hakkında da görüşlerini bildirdiği kitapta kendi ağzından, yaşamı mücadelelerle geçmiş, ileriyi gören, kararlı ve azimli bir bilim adamının hayatı anlatılıyor.
Söyleşi tarzında yazılan "Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam" adlı kitap, akıcı ve kolay anlaşılır bir dille yazılmış. Herkesin özellikle bilişim sektöründe çalışan ve bilgisayar mühendisliği mesleğine yeni başlayanların ellerinden bırakamayacakları bir kitap.