6 Mayıs 2013 Pazartesi

Deniz Gezmiş Ve İttihatçılık!Deniz Gezmiş Ve İttihatçılık!           
Bugün Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’ın idam edilmelerinin 41. yılı. Rotamızın üç gününü onlara ayırıyoruz. Dün için değil, yarınlar için.
*** *** ***
Bir gün Fethullah Hoca’nın dostu ertesi gün Deniz Gezmiş hayranı!
Diyarbakır meydanına Şeyh Sait heykeli dikenlerin Deniz Gezmişleri dillerinden düşürmediklerini görüyoruz. Abdullah Öcalan, Fethullah Hoca’ya selam yolladıktan sonra karşılaştığı tepkiler üzerine Denizleri de anan demeçler verdi. Bir gün Fethullah Hoca’nın dostu, ertesi gün Deniz Gezmiş’in hayranı.
Apo’nun MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile samimî ilişkilere girdikten sonra aniden İttihatçı düşmanlığı propagandasına yöneldiğini görüyoruz. PKK’nın Kandil’deki liderlerinden Mustafa Karasu da, Doğu Perinçek’in “tam bir ittihatçı” olduğunu belirtiyor ve aynı zamanda Deniz Gezmişlerden kuvvet almaya çalışıyor (Yeni Özgür Politika’dan aktaran Ulusal Kanal, 30 Nisan 2013 ve Aydınlık, 1 Mayıs 2013).
*** *** ***
Batı Asya Devrimciliğinin köklerindeki İttihatçılık!
İttihatçılık yalnız Türkiye’de değil, bütün Batı Asya’da devrimci kökler içinde kabul edilir ve tarihsel gerçek budur. Yalnız Türkiye’nin devrimcileri değil, bütün Batı Asya’nın devrimcileri İttihatçı köklerden gelirler ve bunu açık açık gururla belirtirler. Arap ve İran kaynaklarını açarsanız bunu görürsünüz. Yalnız onlar değil, Leninler de 1908 Hürriyet Devrimini 20. yüzyıl dünya devrim hareketinin ilk çıkış noktalarından biri olarak kabul ederler (Bkz. Doğu Perinçek, Lenin Stalin Mao’nun Türkiye Yazıları, Kaynak Yayınları).
*** *** ***
Milletlerarası saygınlıkta devrimci kimlik!
Yalnız Batı Asya’da değil, bütün dünyada Genç Türk Devrimciliği en saygın devrim markaları arasındadır. Amerika’da veya Japonya’da gençler harekete geçse, gazeteler “Amerika’nın Genç Türkleri ayaklandı”, “Japonya’nın Genç Türkleri isyanda” diye yazarlar. İttihatçılık ya da Genç Türk Devrimciliği bütün dünyaya nam salmıştır.
Türkiye’de hürriyet ve eşitlik adına ne varsa… 
Bugün Türkiye’de bağımsızlık, özgürlük, kadın özgürlüğü, eşitlik, çağdaşlık adına ne varsa, köklerine bakınca İttihatçılığı ve ondan önce Yeni Osmanlıları görürüz. Onları sildiniz mi, Türkiye’de özgürlük ve demokrasi diye bir şey olmaz, Kemalist Devrim de olmaz, Cumhuriyet de olmaz.
Ve İttihat Terakki’yi Askerî Tıbbiye bodrumlarında ilk kuranların içinde Kürt kökenli Genç Devrimcilerimiz vardı. Kürt ve Ermeni meselesinde insancıl, eşitlikçi tavrın köklerinde de İttihatçılar vardır.
*** *** ***
Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın İttihatçı savunmaları!
Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan’ın THKO ve THKP/C Savunmalarını ve daha önce yazdıklarını açar okursanız, onlar da kendilerini İttihatçı köklere bağlamışlardır.
Hatta Deniz, kendisini o günün İttihatçılarından saymış, arkadaşlarına İttihatçı gelenekten isimler takmış, kendisini de fedaî karakteriyle Yakup Cemillere benzetmiştir. Deniz’i İşçi Partisi, TMGT ve DÖB yıllarından tanıyan herkes bunları bilir ve çok anıları vardır. Bu köşede de yayınlarız.
*** *** ***
Abdülhamitçi olursanız düşmanınız İttihatçılıktır!
Peki bu İttihatçı düşmanlığı nereden geliyor?
Abdülhamitçilikten, despotluktan, Cumhuriyet düşmanlığından, emperyalizm işbirlikçiliğinden geliyor.
Tarihimizin en ünlü despotu Sultan Abdülhamit, Genç Türk devrimciliğini zindanlara attı, Taiflerde boğdururum sandı. Her kral, her sultan gibi hürriyet ve eşitlik düşmanıydı. Bu onun sınıfsal karakteridir ve tarihsel mevzilenmesidir.
*** *** ***  
1908 Hürriyet Devriminin Anadolu’daki halk dinamiği!
Abdülhamit’i İttihatçılar yıktılar, hürriyeti getirdiler. 1908 Devrimi Hürriyet Devrimidir ve büyük bir halk hareketiyle geldi. Yalnız çok söylendiği gibi Selanik merkezli olmak üzere Balkanlarda değil, Anadolu’da, Erzurum’da, Diyarbakır’da, Sivas’ta, Kastamonu’da, bütün Anadolu’da Abdülhamit despotluğuna karşı halk hareketleri oldu. Bu hareketleri beyin cerrahlarımızdan, Eski Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kars çok güzel araştırmış ve yayınlamıştır. 1908 Devriminin dayandığı halk hareketinde bütün Anadolu, elbette Kürtlerimiz dahil omuz omuzadır (H. Zafer Kars, Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1984. Geliştirilmiş yeni basımı da yapıldı, okumanızı öneririm).
*** *** ***
150 yıllık mevzilenme!
Türkiye halkının Abdülhamit despotluğuna karşı İttihat Terakki önderliğindeki mücadelesi, bizim 150 yıllık devrim tarihimizin temel cepheleşmesini yansıtır. Bir yanda emperyalizm ve işbirlikçi Ortaçağ karanlığı vardır. Karşısında da hürriyet, cumhuriyet ve kardeşlik vardır.
İttihatçı hareketin teorisi, programı ve eylemi, Fransız Devriminin sloganlarıyla özetlenir: Hürriyet, Eşitlik ve Kardeşlik.
Batının demokratik devrimler tarihinden Fransız Devrimciliğini çıkarmaya kalkışmak ne anlama gelirse, Mazlum Milletler Doğusunun tarihinden İttihatçılığı silmek de aynı anlamı taşır.
*** *** ***
İttihat Terakki düşmanları MİT’in teyyaresinde!
Abdülhamit yandaşlarına dikkat ediniz, başta Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Fethullah Gülen olmak üzere, bağnaz İttihatçı düşmanlığının şampiyonlarıdır. Üstadları Necip Fazıl Kısakürek’in ve tarihsel liderleri Saidi Nursî’nin belirgin nitelikleri, kin bağlamış, paslanmış İttihatçı düşmanlığıdır. Çünkü bağımsızlığın, çünkü hürriyetin, çünkü eşitliğin, çünkü kadın-erkek eşitliğinin, çünkü aydınlanmanın ve çağdaşlığın düşmanıdırlar.
*** *** ***
Tayyibiye Alayları!
Abdullah Öcalan da, kendisinin açıkladığı üzere MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a “sözlü ve yazılı başvurularından” ve Tayyip Erdoğan’a “hizmet” mektubu yolladıktan sonra Abdülhamit’e methü senalara başladı.
İttihatçı düşmanlığı öyle bir mevzilenmedir ki, kişiyi halk ve hürriyet düşmanlığına götürür.
İttihatçı düşmanlığı, ABD planlarında rol üstlenmenin ve MİT teyyarelerinde uçuşlar yapmanın bedelidir.
Ve artık Hamidiye Alaylarının adı, Tayyibiye Alayları olmuştur. 
Baksanıza BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, resmen İran ve Suriye’de Tayyibiye Alayları oluşturmayı belirleyici çıkış olarak görüyor. İttihatçı düşmanlığı işte budur! Kişiyi emperyalizmin piyonluğuna götürür.

----------------------------------
Arkadaşım Deniz Gezmiş Kitabını %25 İNDİRİMLİ Satın Almak için Tıklayın;
----------------------------------
1908 Devriminin Halk Dinamiği Kitabını %25 İNDİRİMLİ Satın Almak için Tıklayın;