7 Mart 2013 Perşembe

LATİN AMERİKA PANORAMASI


Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? ikisini birden yapan bir Buket Şahin, yirmi yıldır Latin Amerika ülkelerine yaptığı gezilerinden çıkardığı sonuçlan, izlenimlerini, fotoğraf ve röportajlarını bir kitapta topladı. " Yakılan Bellekler "; doğası, edebiyatı, müziği, dansı, kadınlan, devrimcileri, sömürü-direniş-yeni- den yaratım süreciyle inişli çıkışlı tarihi ve daha pek çok yansımasıyla sadece bir gezi kitabı değil; adeta bir Latin Amerika panoraması. Yazar Buket Şahin Kaynak Yayınların'ndan çıkan kitabında; tüm bunlara Latin Amerika ve Anadolu arasında imgeler ve gerçekler üzerinden kurduğu paralellikleri de ekle-yerek bu keyifli ve akıcı okuma yolculuğunun bir kardeşlik bağına dönüşmesine katkıda bulunuyor.


28 Ocak 2013

Guetemala'da Maya kadınlarına... Haiti'de ayak yıkayıcılara... Nikaragua ve Meksika'nın ölüm tren- lerindeki kaçak göçmenlere... Para- nalı kır gerillası Che'ye... Bolivar'ın Bogota, Caracas ve Panama'sına... Chavez'in devrimci Venezuela'sı- na... Belize ülkesinde siyah orkide-lere... Potosi'de insan yiyen dağ " Cerro Rico "ya... Bolivya'da tuzdan yapılmıf I pansiyona, tuzdan yatağa, tuzdan masaya... Peru ve Bolivya'nın mavi gözlü lamalanna, And ve İllimani Dağlanna... Dünyanın en yüksek gölü Titicaca'ya... Key West'te Hemingway'in altı parmak- ¡8 lı kedilerine...
Latin Amerika
Yakılan Bellekler BUKET ŞAHİN

Buket Şahin, " Bir ülkeye yapısı lan gezinin, önce o ülkenin edebimi yatını okumakla başladığına inan- ^ dım hep " diyor. Bundan olsa gerek S- G. G. Marquez, Jorge Amado, Bor- § ges, Cortazar, Nicolas Guillen, Oc- c tavia Paz ve Hugo Chavez'in Oba- H ma'ya hediye etmesiyle dünyada olduğu kadar ülkemiz basınında da  merak uyandıran ünlü " Latin Ame- ö rika'nın Kesik Damarian " adlı kitabın yazarı Eduardo Galeano'yla m harmanlıyor kendi izlenimlerini.


Kaynak:  Yeniçağ Gazetesi