7 Mart 2013 Perşembe

ULUSLARARASI KRİZLERİ YÖNETME YÖNTEMLERİ


Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Haydar Çakmak, "Kriz Yönetimi ve TSK" adlı kitabında, uluslararası ilişkiler alanının güncel kavramlarından "kriz'i tanımlıyor; ve kriz yönetim biçimlerini açıklıyor.

Türkiye'de, birçok alanda olduğu gibi uluslararası ilişkiler alanında da önemli boyutta literatür eksikliğine dikkat çeken Prof. Haydar Çakmak, "Kriz Yönetimi ve TSK" adlı kitabının bu eksikliğin giderilmesine küçük de olsa bir katkı yapmasını temenni ediyor. Kitap, iki bölümden oluşmakta. Birinci bölüm krizleri teorik olarak ele almakta, kriz sözcüğünün etimolojisinden başlayarak, krizin tarifi, oluşumu, çeşitleri ve yönetimi gibi konulan kapsamakta. İkinci bölümde ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev aldığı uluslararası krizler işlenmekte.
Kitabın temel konusunu, TSK'nm uluslararası krizlerdeki yönü ve rolü oluşturuyor. Prof. Haydar Çakmak, bu başlık altında şu konuları inceliyor:
■ TSKnın profili
■TSKnm dış ilişkileri
■TSKnın katıldığı uluslararası krizler: Libya krizi ve müdahalesi, tran-Irak Savaşı (1980- 1988), Gürcistan krizi, Irak krizi (Kuzey Keşif Harekâtı), Kosova krizi, Somali krizi, Afganistan krizi
■ TSKnın yurtdışı görevlerinin yasal dayanağı Prof. Haydar Çakmak, bu noktada şu açıklamayı yapıyor:

işlediğimiz uluslararası krizlerde Türkiye adına Türk Silahlı Kuvvetleri görev aldığı için, okuyucuya TSK hakkında kısa bilgiler vererek TSK'nm kısa bir tanıtımını yaptık. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışına gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına veya Türkiye'den geçmesine TBMM'nin verdiği izin kararlarını da okuyucunun bilgisine özetleyerek sunduk.
Çalışmamız esnasında, gerek krizlerin teorik olarak işlenmesinde, gerekse krizlerin kendilerinin anlatılmasında kaynak sıkıntısı çektiğimizi belirtmemiz gerekir.
Haydâr Çakmak

Örneğin; Doğu Timor ve Somali gibi ülkeler üzerinde çalışan akademisyenler ve araştırma merkezleri olmadığı için, daha çok yabancı kaynakları kullanmak zorunda kaldık. Kitabın adı belirlenirken, "Uluslararası Krizler ve Türkiye" ile "Uluslararası Krizler ve Türk Silahlı Kuvvetleri" başlıkları arasındaki seçimde bir tereddüt oluşmuştu; ancak ikinci başlıkta karar kıldık.Kaynak:  Yeniçağ Gazetesi