10 Nisan 2013 Çarşamba

Tansu Bele'den İki Yapıt


   Yazar Tansu Bele'nin son yapıtı " Cumhuriyet Kadınının Aydınlık Yüzü Necla Arat "; Atatürkçü bir bilim insanı olan Prof. dr. Necla Arat'ın, ülkemizin en karanlık dönemlerinde hiç yılmadan sürdürdüğü aydınlanmacı savaşımını anlatıyor. Felsefe profesörü Necla Arat; kurduğu Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde ilk kez bilimsel feminizm üzerine çalışmalar gerçekleştirmiş, Türk kadınının 20. yüzyılda kazandığı yasal, toplumsal, bireysel ve aile içindeki haklarını, Atatürk Devrimleri'nin ışığında yeni baştan ele alıp işleyerek topluma aktarmış, ülkemizin cumhuriyet ilkelerinden uzaklaşarak toplumsal ve siyasal açıdan gerici bir başkalaşım dönemine girmesine savaş açmış, kadınların uğradıkları şiddet, ayrımcılık ve ikinci cins sayılmaları gibi konularda erkek egemen toplum anlayışına yasaları hareke te geçirerek karşı çıkmıştır. Kadınların bedensel ve düşünsel özgürlüklerine kavuşmaları için düşünmüş, yazmış, tasarılar geliştirmiş ve çalışmıştır. Aynca ÇYDD'nin kurucularından olan N. Arat; Türkan Saylan'la birlikte yıllarca gericiliğe karşı savaşmıştır ve 2007'de gerçekleştirilen Cumhuriyet Mitinglerinin mimarlarındandır. Giderek dinci bir kisveye bürünen siyasette de, 2007'de CHP'den milletvekili seçilerek mecliste yer almıştır. Siyasette umduğunu pek bulamayan N. Arat'ın Aydınlanma yolunda savaşımlarla geçen yaşamını, yapıcı eylemlerini ve yayımladığı çok sayıda bilimsel yapıtını tanıtmak amacıyla, Tansu Bele'nin kaleme aldığı yapıt, bir felsefe öğrencisinin, değerli felsefe öğretmenine bir armağanı gibi gözükse de, gerçekte kadınların da felsefeci olabileceklerini kanıtlaması açısından dikkat çekicidir. " Düşünen kadının " ülkesine ve toplumuna ne büyük katkılan ola bileceğinin yaşayan kanıtı olan Necla Arat'ın yaşamı, aynı zamanda Atatürk'ün " Kadın toplumun yarısıdır " sözünün de kanıtıdır. Tansu Bele; bu yapıtıyla çok değerli ve saygın bir bilim kadınının kişiliğinde yalnız cumhuriyet kadınının aydınlık yüzünü tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda cumhuriyet aydınlanmasının kadınlarımıza sağladığı özgürlük ve çağdaşlık yolunu da örnek insan / örnek kadın kimliğindeki Necla Arat'la tanıtmış oluyor. Kitap; KAYNAK YAYINLARI'nın İz Bırakanlar serisinden yeni çıkmıştır. Tansu Bele'nin bir önceki " Saraydan Taşraya İstanbul Kadınlığım " (Aya Yayınlan) romanı ise, Kurtuluş Savaşı içindeki bir ailenin kadınlarının birbirinden farklı yaşam savaşımlarını anlatmaktadır. Yazar bu yapıtında, kendi ailesinden yola çıkarak savaş ve cumhuriyet yıllarıyla sonrasının yaşanmışlığını, başka deyişle bu savaşın, halkın bütünüyle katıldığı ve başardığı bir savaş, emperyalizme karşı toplumca yapılan bir başkaldırı savaşımı olduğunun altını çizmektedir.