3 Eylül 2013 Salı

TÜRKİYE SOLU VE PKK     Türkiye solunun en önemli teorisyenlerinden DOĞU PERİNÇEK yine çok önemli bir kitaba imza attı. Sayısı 50'yi aşmış kitaplarından bu sonuncusu, hem Türkiye solunda hem de PKK dâhil tüm Kürt çevrelerinde eminiz tartışılacaktır. Zira Perinçek, her iki kesimi de ağır eleştiriyor. Tabii Perinçek'in derdinin, Türkiye'deki ayrışmayı ve bölünmeyi engelleme olduğunu en başta belirtelim! Kitap, pek çok tez İşliyor. Salt bu yönüyle bile oldukça çarpıcı. Bugün Ufuk Ötesinde bu tezlerden bazılarını işleyeceğiz: 


Perinçek'in bazı tezleri
1. Tez: Etnik temelde ve ayrı örgütlenme emperyalizmle işbirliğine götürür. Perinçek bu saplamayı olgularla açıklıyor ve ABD PKK ilişkilerine aynniısıyla dikkat çekiyor.

2. Tez: Silahlı mücadele, emperyalizmle işbirliğine götürür. Perinçek bu saptamayı şu gerçeğe dayandırıyor: "Büyük bir güçle baş edebilmek için daha büyük bir gücün yardımına başvurmak kaçınılmazdı." Burada bahsedilen silahlı mücadelenin, milli devlete karşı etnik temelde mücadele eden örgütlerin silahlı mücadelesi olduğunu anlıyoruz. Kategorik olarak tüm silahlı mücadeleleri "emperyalizmle işbirliğine götürür" diye nitelemek, kuşkusuz doğru olmayacaktır. Zira son yüzyıl, ülkesini emperyalizmden koparan silahlı mücadelelerin de tarihidir aynı zamanda.

3. Tez: Dört ülkede "'Ortadoğu konfe-derasyonu" hedeflemek, dört ülkeye düşmanlık ve emperyalizme alet olmayı getirir. Perinçek, bu nedenle "Ortadoğu koııfe-derasyonu" isteyenlerin, emperyalizme karşı halkların ve bölge ülkelerinin ittifakını isteyemeyeceğinc dikkat çekmekledir.

4. Tez: Kürt milliyetçiliğinin tarihi, emperyalizmle işbirliği tarihidir. Perinçek bu tezi ortaya atarken, PKK'ye teorisyenlik yapan isimlerden İsmail Beşikçi nin 40 vıİdir söylediği "Kürt milliyetçiliği ABD ve israil ile işbirliği yapmalı" anlayışına dikkat çekiyor.

Perinçek, Lenin'in "gerici milliyetçilik'saptamasına başvurarak, "'zayıf halkların" ezilen ve gelişen dünya ülkelerinde, bulunduğu ülkenin halklarıyla birleşmeden silahlı mücadeleye kalkışması halinde, emperyalizme sığınmaya mecbur olduğunu belirtiyor. Kuşkusuz kitap daha pek çok önemli tezi içeriyor. Perinçek, PKK'nin emperyalizmin enstrümanı olduğu bu noktaya nasıl geldiğini tarihsel olarak açıklarken, bu saymadığım diğer tezleri de olgularıyla birlikte açıklıyor. Hatalı "sömürge teorilerinden" başlayarak, PKK'nin "ezilen devletler arasındaki fesat faaliyetlerine'1 uzanan tarihini Pe-rinçek'ten okumak, oldukça aydınlatıcı.

PKK'nin 7 dönemi 
Perinçek kitabında ayrıca PKK'nin tarihini yedi döneme ayırarak inceliyor:
1. 1975-1980: PKK'nin Gladyo desteğiyle Güneydoğu'da Türkiye soluna ve devrimci örgütlere terör uyguladığı dönem.
2. 1980-1991: PKK'nin Şam denetimindeki dönemi.
3. 1991-1998: ABD'nin Irak'ı işgali üzerine PKK'nin iki başlı hale geldiği dönem.
4. 1998-1999: ABD'nin baskısıyla Öcalan'ın Suriye'den sınır dışı edildiği ve PKK'nin iki başlılığının ortadan kalktığı döııcm.
5. 1999-2004: Öcalan'ın "Kema-listleıie yürüme" dönemi.
6. 2004-2012: Öcalan'ın BOP Eşbaşkanlığı denetimine girdiği dönem.
7. 2012 sonrası: Öcalan'ın Erdoğan'a bir meklupla bağlandığı ve MİT denetiminde görev üstlendiği dönem.

PKK'yi bu dönemler içinde incelemek, Türkiye soluna ufuk açacaktır. Ancak katılmadığım bir noktayı da belirtmeliyim: Perinçek, Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması sürecini tamamen ABD'nin denetiminde bir süreç olarak ele alıyor. Oysa bana göre süreç milli başlamış fakat ABD'nin araya girmesiyle gayri milli bir sürece dönüşmüştür. Somııtlarsak, Türk Ordusıı'nun Şam'a yaptığı "öcalan'ı çıkar" baskısı milliydi ve 28 Şubat'nı ürünüydü. Öcalan Suriye')! terk etmek zorunda kaldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleıi'nin devreye girmesi ve Öcalan'ı paketleyip "özel şartlarla." ve günü geldiğinde "kullanılmak" üzere Türkiye'ye teslim etmesi ise gayri milli süreçti. Nitekim Perinçek'in belirlediği tarihsel dönemler içerisinde, bu süreci, Öcalan'ın "Kemalistlerle yürüme" süreci izliyor. Eğer bu süreç tamamen ABD'nin denetiminde olsaydı, zaten onu izleyen süreç "Kemalistlerle yürüme" süreci olamazdı. Sonuç olarak çarpıcı, ufuk açıcı bir kitap elimizdeki... Ve Perinçek, en önemlisi, Kürt sorununun içeride Cumhuriyet ve emek hareketiyle, dışanda ise "beş ülke beş deniz" formülüyle çözüleceğini belirterek, "bölünme ve parçalanma" tehlikesinin nasıl aşılacağını göstermiş oluyor.

-------------------------------------------------------------
Türkiye Solu ve PKK Kitabını %25 İNDİRİMLİ Satın Almak için Tıklayın;