4 Eylül 2013 Çarşamba

Bilim ve Ütopya tabuları yıktı: İslam’da Mut’a nikâhı


Bugün 4 Eylül... Aydınlanma savaşçısı Turan Dursun’un kontrgerillanın şeriatçı tetikçileri tarafından katledilişinin 23. yıldönümü. Dursun, kendisini tehdit eden “karanlık böceklerine” ölümünden kısa süre önce meydan okuyor, “binlerce yıllık ilkelliklerin elbette bir gün sonu gelecektir” diye sesleniyordu. Bilim ve Ütopya da 20 yıllık mücadelesiyle, Dursun’un dogmalara meydan okuma kararlılığını sürdüren öncü yayınlardan... Dergi Eylül sayısının kapak dosyasını, gericilerin tabu kabul ettikleri bir konuya, İslam’da ücretli cinselliğe, mut’a nikâhına, ayırmış. Bilim ve Ütopya, bu sayıyı Turan Dursun’a armağan ediyor.

Dergide yer alan kapsamlı makale Arif Tekin imzasını taşıyor. Tekin, tıpkı öncülü Turan Dursun gibi eski bir din adamı. Yazarın başta Kur’an olmak üzere kutsal kitapların kaynaklarına ve İslam’da kadın ya da içki gibi tartışmalı konulara ilişkin yayımlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor. Tekin aynı zamanda, “Kur’an’ın Kökeni” başlıklı çalışmasıyla 1999 Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Ödülü’nün de sahibi...

Sünni İslam’da yeri yok mu?

Arif Tekin “İslam’da mut’a nikâhı (ücretli cinsellik)” başlıklı makalesinde, konuyu İslamcıların da “sahih”/inanılır kabul ettikleri Buhari ve Müslim gibi ünlü hadis ustalarından aktarılan alıntılarla açıklıyor. Makalenin bir diğer özelliği de, Tekin’in tamamen Sünni kaynaklardan yararlanmış olması. Zira günümüzde pek çok Sünni yorumcu ve tarikat önderi, mut’a nikâhının “Şia sapkınlığının” ürünü olduğunu iddia ediyor. Bu bağlamda makale, köktenci Sünni yorumcuların İran, Esad ve Hizbullah gibi Ortadoğu’nun önemli siyasi aktörlerine karşı kullandıkları temel argümanlardan birini de çürütüyor.

‘Asr-ı Saadet’ dönemi

Makalenin bir diğer dikkat çekici yönü ise, günümüz İslamcıları arasında son derece yaygın olan “Hz. Muhammed’in mut’a nikâhına savaş dönemlerinde kısa süreli olarak izin verdiği, ama daha sonra bunu kesin olarak haram kıldığı” yönündeki inanışı geçersiz kılması. Tekin, sağlam hadislere atıfla, Hz. Muhammed döneminde ücretli cinselliğin yedi kez helâl kılınıp sonra yasak edildiğini, fakat bunun hiçbir zaman sonsuza dek haram kılınmadığını açıklıyor. Nitekim makalede, “Asr-ı saadet” dönemi ve sonrasında mut’a nikâhı yapan ünlü İslam önderlerinin kapsamlı ve ilginç bir listesini de bulmak mümkün.

Güncel örnekler de var

Makalenin belki de en dikkat çekici boyutu, mut’a nikâhı üzerinden İslam toplumunda kadının yerini sorgulaması. Tekin, konuya ilişkin verdiği ayrıntılı bilgilerle, mut’a nikâhının kadını aşağılayan bir uygulama olduğunu ortaya koyuyor. “Mücahitleri” harekete geçirmenin bir aracı olarak hizmet gören mut’anın kadının cinsel istismarının yolunu nasıl açtığını örneklerle açıklıyor. Söz konusu örnekler içerisinde son derece güncel olanları da var: Tıpkı Suudi müftü el-Arifî’nin geçtiğimiz aylarda Suriyeli kadınlara, uluslararası şeriat lejyonerlerinin cinsel isteklerini karşılama çağrısı yapması gibi!

“Bu daha başlangıç...”

Arif Tekin’in İslam’da cinsellik konusunda yaygın hurafelere darbe vuran çalışmaları mut’a nikâhına ilişkin makalesiyle de sınırlı kalmayacak. Tekin şu sıralar konuya ilişkin çok daha kapsamlı bir kitap hazırlamakla meşgul. Bu çalışma da yakın zamanda Berfîn Yayınları etiketiyle kitapçı raflarındaki yerini alacak.


-------------------------------------------------------------
Turan Dursun Kitaplarını Satın Almak için Tıklayın;