3 Eylül 2013 Salı

ATATÜRK KİTAPLIĞI VE ŞULE PERİNÇEKKaynak Yayınları tarafından yayımlanan "Atatürk'ün Bütün Eserleri" Şule Perinçek'in ve ekibinin özverili çalışmaları sonucu ortaya çıktı.

  Şule Perinçek'le, Aydınlık gazetesinin yaşayan tarih kokan odalanndan birinde sıcak bir söyleşi yapıyoruz. Şule Perinçek, 1987'den bu yana Aydınlıkta köşe yazarı, Çok deneyimli ve birikimli: Bir dönem Papirüs dergisinin genel yayın yönetmeni de olmuş, Ama o; Türkiye'de, özellikle de medyada değişen (çarpılan mı desem?) yaşam koşullanyla birlikte, dürüst Atatürkçü kimliğinden hiç sapmamış yürekli bir gazeteci, Şule Perinçek kendine güvenli aydın, yurtsever; sağlam kişiliğiyle kanımca eşini ve çocuklarını derinden etkilemiş bir cumhuriyet kadını.

DOĞU PERİNÇEK'in önerisi
"Atatürk'ün Bütün Eserlerini yayımlamak düşüncesi sizin miydi?" diye sorduğumda, bu fikrin DOĞU PERİNÇEK'in önerisi olduğunu açıklıyor Başlangıçta "Kısa bir çalışma olsun, çünkü bunu aslında devletin yapması gerekir" demişler Atatürk'ün çalışmalannın bir kısmını toplamaya başlamışlar DOĞU PERİNÇEK'in tutuklanmasıyla birlikte Şule Perinçek, çalışmalan genişleterek sürdürmüş. Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yılında KaynakYayınlan'nda"Atatürk'ün Bütün Eserleri" çalışmasını üstlenmiş: Atatürk'ün 1903-1938'e dek yayımlanmış notlan, konuşmalan, mektuplan, yabancı gazetecilerle söyleşileri, özel mektupları; yani Atatürk'ün olduğu kesinkes belgelenen her şey.

Atatürk'ün izini sürmek
Bunlara nasıl ulaştığını sorduğumda; Şule Hanım bunun bir "keşif faaliyeti" olduğunu söylüyor Genel Kurmay'ın Atatürk Arşivine, "ticari faaliyet olur" diye giriş izni verilmemiş. Ama ekip çalışmasıyla Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri ve tüm gazete arşivleri taranmış, her ilde yerel tarihçilere ulaşılmış, sandıklarda, okullarda bulunan pek çok anı kalıntılarıyla Atatürk'ün yapıp ettiklerinin izi sürülmüş. 1928'e kadar eski yazılı metinler; ekibin genç oluşu ve mali olanaksızlıklar yüzünden birkaç kez kontrolden geçmiş. "Bir sözcük için bir hafta uğraştığımız oldu" diyor;'Tüm kütüphaneciler; bilim adamlan ve 67 ilin tümüyle ilişki kurduk, yerel gazeteler dahil." Tarihsel dönemlere ayrılmış 30 cilt olarak basılan bu belgelerin, AdfiTıp yoluyla Atatürk'e art olduğu da kanrtlanmış, 1938 sonrası anı tipi belgeler tırnak içinde belirtilmiş. Şule Hanım, "Medeni Kanunun yapıcısı bir siyasi liderin, kadına kişisel bakışı acaba kendi yaşamında nasıldır?" sorusundan yola çıkarak Osmanlı kültürü içinde yetişen Atatürk'ün devrimci, önder olarak kadına bakışı ve aşk mektuplannı da ele almış. Sayın eşi ve oğlunun tutuklu olduğu bir dönemde Şule Fterinçek'in, bu çok önemli yapıtı nasıl özverili bir çabayla gerçekleştirdiğini düşünürken, onun kadınlarımız için eşsiz bir direnç örneği oluşturduğunu da vurgulamalıyım. 

-------------------------------------------------------------
Atatürk'ün Bütün Eserleri setini %25 İNDİRİMLİ Satın Almak için Tıklayın;