21 Haziran 2013 Cuma

Bir valinin gözünden     Bir valinin gözünden Erzincan Valisi Ali Kemali'nin "Erzincan" kitabı, özellikle bölge aşiretlerinin nüfustan, mal varfıkları, yerleşim alanlar, sosyo-ekonomik durumları ve devletle ilişkileri konusunda, araştırmacıları ve ilgililerin başvuracağı birkaç çalışmadan biri. Ermeni sorununa ilişkin birçok tarihi olaya ve bilgiye de bu kitaptan ulaşabilir.

     Ali Kemali, Kürt ve Ermeni sorunlarına bir devlet görevlisinin penceresinden, valilik makamından yaklaşıyor.

     "Cumhuriyetin Gözüyle Kürt Meselesi" başlığıyla bugüne kadar 7 kitabı okura sunar KAYNAK YAYINLARI, bu kez de "Erzincan"] dizinin 8. kitabı olarak "Erzincan Valisi'nin Kürt Raporu (1931)" alt başlığıyla yayımladı. İlk basımı 1932 yılında yapılan "Erzincan"; harita, tablo, fotoğraf ve istatistik bakımından oldukça zengin. Eserini yazarken karşılaştığı güçlükleri "Bir yerin tarihini yazmak onu fethetmekten müşküldür" sözleriyle özetleyen Ali Kemali şöyle teselli bulmaktadır:

     "Ben bu yolda ilk adımı attım. Vatanın bundan sonra yetişecek güzideleri, bu izi takip eder ve bu eseri tamamlarlarsa, ruhum, toprak altında artık beyazlaşmış kemiklerimin iftiharla titreyip birbirine çarptığını duyacaktır. Bu da benim için büyük ve kâfi bir mükâfattır"

     Kitaptan bazı konu başlıklar şöyle: 
Sümer-Akadlara Başlayan Erzincan Tarihi 
islam uygarlığı devri, Selçuklular, Osmanlılar 
Ermeni olaylan, Rus idaresi 
Meşrutiyet öncesi ve sonrası 
Kürt tarihi, Kürt kültürü, Kürt isyanları ve Dersim harekâtı 
Aşiretler; nüfusları, mal varlıkları, yerleşim alanlan, sosyo-ekonomik durumları ve devletle ilişkileri
Haritalar, istatistikler 
Bin yıllık zelzeleler, bin yıllık kitabeler
Gelenekleri ve kültürü 
Refahiye, Kemah, Pülümür, Cencire, Kiğı 
ilçe ilçe 1930'lardaki Erzincan.

-------------------------------------------------------------
Babamı Beklerken Kitabını %25 İNDİRİMLİ Satın Almak için Tıklayın;