27 Mayıs 2013 Pazartesi

İbni Haldun’un Mukaddime’si Kaynak Yayınları’ndan çıktı!Büyük düşünür İbni Haldun’un Mukaddime’sinin bilim dünyasına yaptığı katkı, bugün bile tartışılamaz. Eserin bulunması ve çevrilmesi dünyanın her yerinde çoşkunlukla karşılanmıştır. 

Türkiye’de Aydınlanma denince akla ilk olarak Turan Dursun gelir. Turan Dursun hem Mukaddime’yi en özgün kaynağından çevirmiştir hem de esere okuru aydınlatıcı bir önsözle katkıda bulunmuştur. 

Kaynak Yayınları, Turan Dursun’un din ve toplum tarihi konusundaki derin bilgisinin yanı sıra, onun Arap tarihi ve dili konusundaki engin tecrübesinin de bilincindedir. Bu nedenle Kaynak Yayınları, Turan Dursun’un İbni Haldun çevirisini yayımlamadan edemezdi. 

MUKADDİME’NİN BİLİMSEL ÖNEMİ

Mukaddime’nin Turan Dursun tarafından çevrilmesinin önemi şuradadır: Bilindiği gibi bu eserin dünya dillerine kazandırılmasında en büyük katkı, Franz Rosenthal’e aittir. Alman asıllı Rosenthal bu eseri, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerindeki belli başlı elyazmaları inceleyerek, İngilizceye çevirmişti. 

İbni Haldun, 1377 yılında kaleme aldığı Mukaddime’yi, 1382 yılında Tunus Prensi’ne armağan etmişti. Şu talihe bakın ki bu eser, yazarın ölümünden önce de birkaç baskı birden yapmıştı. Yazar her defasında yayımlanmış olan baskılar üzerinde düzeltmeler yapmış ve eserini en son 1402 yılında, yani ölümünden dört yıl önce tashihe tabi tutmuştu.

Rosenthal, Mukaddime’nin Türkiye’deki izini sürmüş ve onu ülkemizin önemli kütüphanelerinde bulunan belli başlı 18 elyazmasını incelemişti.  Rosenthal, 1402 yılında yapılmış olan ve üst köşesinde İbni Haldun’un özgün bir notu da bulunan en son baskıyı da ortaya çıkarmıştı. Büyük bilim adamı Rosenthal bu eseri İngilizceye çevirirken bütün elyazmaları karşılaştırmış ve bunlardan oldukça faydalanmıştı. Rosenthal’in de önem verdiği gibi çeviride sadece 1402 baskısını esas almak doğru olmazdı.

TURAN DURSUN ROSENTHAL’İN İZİNDE 

Turan Dursun da aynı yoldan gitmiş ve çevirisini Mukaddime’nin birçok basımını inceleyerek yapmıştı. Kendisinin de belirttiği gibi bu çeviriyi yaparken daha önceden Osmanlıcaya ve Türkçeye yapılan çevirileri gözden geçirmişti. Onun çevirisinin yetkinliği, toplumların ve dilin gelişimini kavramasındaki derinliğinden gelir. Bu bakımdan ülkemizde Mukaddime’nin Turan Dursun çevirisinin özgün bir yerinin bulunduğu kanaatindeyiz.

Bu eserin başında Tursun Dursun’un uzun bir sunuşunun yanı sıra, eserin anlaşılmasını kolaylaştıran bir de önsöz bulunmaktadır. 
Ayrıca okura kolaylık sağlamak için mevcudu ilk kez Türkçede bulunan özgün bir dizin de hazırlanmıştır. 

Bunun yanı sıra eser, yıllarca kütüphanemizin başköşesinde kalabilsin diye titiz bir baskıyla, büyük boy ve cilt kapaklı olarak yayımlanmıştır.


----------------------------------------------------------------------------

MUKADDİME I-II %25 İNDİRİMLİ Satın Almak için Tıklayın;