27 Mayıs 2013 Pazartesi

Asırların ardından bugüne ışık tutan muhteşem eser     Büyük düşünür İbni Haldun'un çağlar aşan büyük eseri "Mukaddime" KAYNAK YAYINLARI tarafından iki cilt halinde yayımlandı.

     Büyük düşünür Ibn-i Haldun'un Mukaddimesinin bilim dünyasına yaptığı katkı, bugün bile tartışılamaz. Eserin bulunması ve çevrilmesi dünyanın her yerinde çoşkunlukla karşılanmıştır.

     Türkiye'de Turan Dursun hem Mukaddime'yi en özgün kaynağından çevirmiştir hem de esere okuru aydınlatıcı bir önsözle katkıda bulunmuştur. Bu eserin dünya dillerine kazandırılmasında en büyük katkı, Franz Rosenthal'e aittir. Alman asıllı Rosenthal bu eseri, başta Türkiye olmak üzere islam ülkelerindeki belli başlı elyazmalarını inceleyerek, İngilizceye çevirmişti.

     İbni Haldun, 1377 yılında kaleme aldığı Mukaddime'yi, 1382 yılında Tunus Prensi'ne armağan etmişti. Şu talihe bakın ki bu eser, yazarın ölümünden önce de birkaç baskı birden yapmıştı. Yazar her defasında yayımlanmış olan baskılar üzerinde düzeltmeler yapmış ve eserini en son 1402 yılında, yani ölümünden dört yıl önce tashihe tabi tutmuştu.

     Rosenthal, Mukaddime'nin Türkiye'deki izini sürmüş ve onu ülkemizin önemli kütüphanelerinde bulunan belli başlı 18 elyazmasını incelemişti. Rosenthal, 1402 yılında yapılmış olan ve üst köşesinde İbni Haldun'un özgün bir notu da bulunan en son baskıyı da ortaya çıkarmıştı. Büyük bilim adamı Rosenthal bu eseri îngilizceye çevirirken bütün elyazmaları karşılaştırmış ve bunlardan oldukça faydalanmıştı.

     Kaynak Yayınlan tarafından okurla buluşturulan eserin başında Turan Dursun'un uzun bir sunuş yazısının yanı sırı, eserin anlaşılmasını kolaylaştıran bir de önsöz bulunuyor. Ayrıca okura kolaylık sağlamak için mevcudu ilk kez Türkçe'de bulunan özgün bir dizine de yer veriliyor.


----------------------------------------------------------------------------

MUKADDİME I-II %25 İNDİRİMLİ Satın Almak için Tıklayın;